لوری ،47

"بعد از درمان،با ظاهر جدیدم اعتماد به نفس بیشتری دارم. احساس میکنم که به راحتی می توانم بیرون بروم و هرکاری انجام دهم."

برای جابجایی فوکوس زوم ، کلیک کنید و بکشید

لورل ،57

"فکر می کنم چهره ی جدیدم احساسات درونی من را بیشتر نشان می دهد و احساس جوانی می کنم اما قبلا وقتی خودم را در آینه می دیدم این حس را نداشتم"

برای جابجایی فوکوس زوم ، کلیک کنید و بکشید

کارن ،57

“من از نتیجه ی درمانم با محصولات ژویدرم خیلی خوشحال هستم. احساس میکنم که اتفاق خوشایندی برایم رخ داده است”

برای جابجایی فوکوس زوم ، کلیک کنید و بکشید

ریک ،43

“فکر می کنم تغییراتی تدریجی در حال رخ دادن است که هیچکس متوجه آن نشده است و تنها شاداب تر به نظر میرسم و خستگی چهره ام کم شده است”

برای جابجایی فوکوس زوم ، کلیک کنید و بکشید